СУВИЛАЛЫН СИСТЕМ
  contact@towersoft.mn   +976 70001011
Онлайн захиалга

СУВИЛАЛЫН СИСТЕМ

 

Танилцуулга

Ontime сувилалын нэгдсэн систем нь бүх төрлийн сувилал  эмчилгээний үйл  ажилгаа явуулдаг газруудад ашиглах бүрэн боломжтой систем  юм. Сувилалын удирдах системийг ашигласанаар эмч ажилчидын ажилыг хөнгөвчлөх,сувилалд хэвтэн эмчлүүлэгчидийн бүртгэл бий үүсгэх,орлого ,зарлага,дотоод хөдөлгөөний дэлгэрэнгүй бүртгэл хөтлөх, сувилалынхаа үйл ажиллагааг бодит үзүүлэлтээр үнэлж, бизнес шийдвэрээ бодит тоон мэдээлэл дээр үндэслэн гаргах гэсэн олон давуу талуудтай.

Гол зорилго нь сувилал  эмнэлгийн үйл ажиллагааг хүмүүст илүү үр дүнтэйгээр хүргэх нөгөө талаас эмч, ажилтны үйл ажиллагааг хөнгөвчлөх, цаашид хийгдэх эрүүл мэндийн салбарын судалгаа шинжилгээнд нэмэр болох мэдээллийн бааз бий болгоход чиглэнэ. Одоогийн хэрэглэж буй уламжлалт цаасан бүртгэлийн системийг цахим системд шилжүүлж, өгөгдлийн цахим хэлбэрээр хадгалах нь мэдээллийн давхардлыг арилгах, цаг хугацааг хэмнэх, чанар , хариуцлагыг дээшлүүлэх олон талын ач холбогдолтой. Мөн өвчтөний мэдээлэл, эмчилгээний түүх зэргийг системээс хурдан гаргаж авах боломжтой.

Боломжит Үйлдлүүд

- Үйлчлүүлэгчийн бүртгэлийн систем

- Цаг захиалгын систем

- Төлбөр тооцоо, кассын систем

- Амбулаторын үзлэгийн систем

- Хэвтэн эмчлүүлэгчийн удирдлагын систем

- Тайлангийн систем

Туслах цэс